AKTIVITY

JEDNOTKA

POMOC

 

V neděli dne 24.7. před půl osmou ráno byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár lesa nad Malinovým dolem. JSDH Hřensko byla na místě jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že požárem je zasažena již značná část lesního porostu v těžce přístupném a místy zcela nepřístupném prostoru skalního masivu mezi Březovým a Malinovým dolem. Od počátku bylo jasné, že nepůjde o běžný lesní požár. Následující den pokračovaly hasební práce, ale již se zvedal místy silný vítr, kvůli kterému se začal požár nekontrolovatelně šířit. Oheň nejprve přeskočil údolí Suché Bělé na hřbet Kobylka a nyní se šířil zejména východním směrem. Tady už přestávám mít přehled o časové posloupnosti, ale požár se bleskově šířil po větru směrem k Mezní Louce a Mezné, současně ale i proti větru západním směrem na skalní masivy v obydlené části Hřenska nad pravým břehem Kamenice a Labe až ke státní hranici. Následně byla vyhlášena nucená evakuace Mezní Louky a Mezné a chvilku na to i části Hřenska právě pod skalními masivy na pravém břehu Kamenice a Labe. Plameny pak dále přeskočily údolí Kamenice směrem k Janovu. Zde byl však statečně bráněn jak na Hájenkách, kde oheň začal nabírat na síle na Potočních pláních a v Písečné rokli, tak za Vypiťákem (severozápadní část Janova, katastrálně spadající pod OÚ Hřensko). Dále se však požár nekontrolovatelně šířil národním parkem dál na východ. Zcela nebo částečně je tak ohněm zasažena pravá i levá část okolo silnice z Hřenska na Mezní Louku a dál na Vysokou Lípu a Jetřichovice od státní hranice až po koryto řeky Kamenice. Jak to bude dál? To zatím nevíme, ale návrat do běžných kolejí bude trvat týdny až měsíce.

Již v prvních dnech docházelo ke ztrátám. Naštěstí jen hmotných, nikoli těch lidských. Celkové ztráty na požárem zničeném anebo při zásazích poškozeném vybavení nejen Hřenské jednotky prozatím nelze hodnověrně určit, lze ale mít za jisté, že budou značné. Kdo by tedy chtěl finančně přispět na obnovu vybavení nejen jednotky, ale i sdružení, nasazeno bylo samozřejmě i vybavení doposud používané jen dětmi pro požární sport, je níže uvedeno číslo účtu SDH Hřensko. Seznam přispěvatelů bude následně zveřejněn zde na webu SDH a JSDH Hřensko. Všem moc děkujeme za dosavadní i případnou následující pomoc.

BÚ SDH Hřensko: 27 01 74 05 02 / 2010

 


 

Seznam přispěvatelů je aktualizován průběžně, bohužel ale není v našich silách aktualizaci provádět denně.

Moc si vážíme Vaší štědrosti a děkujeme všem za podporu. Darovaná částka poslouží na obnovu vybavení SDH Hřensko, zejména na pořízení vybavení požárního sportu Mladých hasičů při SDH Hřensko.

Komentáře

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.